Worldcom Public Relations Group, najveća svetska mreža nezavisnih PR agencija, imenovala je svog prvog direktora

Tod Lynch.....Najveća svetska mreža nezavisnih PR agencija, Worldcom Public Relations Group, imenovala je prvog direktora, gospodina Todd Lynch-a, dugogodišnjeg Worldcom partnera sa zavidnim iskustvom na poziciji predsednika Upravnog odbora za američki region i potpredsednika kompanije  St. John & Partners sa Floride.

Funkcija direktora Worldcom Public Relations group podrazumeva primenu višegodišnjeg iskustva i znanja u postavljanju strategije delovanja ove grupacije, povećanju vidljivosti Worldcom brenda na globalnom nivou i uspešnom predstavljanju u okviru svetke PR mreže.

Jedan od primarnih ciljeva je, svakako, i proširenje članstva i benefita, što će podstaći kompetetivnost i otvoriti nove poslovne mogućnosti na lokalnom, regionalnom i globalnom nivou kako za agencije partnere, tako  i za njihove klijente.

Agencija Blumen group, partner Worldcom PR Group za Srbiju i region

Worldcom PR Group kao najveća svetska mreža nezavisnih PR agencija osnovana je 1988. godine i danas broji 128 kancelarija na 102  tržišta  i 6 kontinenata i prema poslednjim istraživanjima zadržala je vodeću poziciju kao najveća  globalna mreža specifična po tome što podržava različitosti i primenu nacionalnih i lokanih iskustava na globalnom nivou i obrnuto.

Agencija Blumen group, kao partner iz Srbije, pridružila se grupaciji u septembru 2012. godine, a na osnovu zavidnih rezultata koje je ostvarila do sada kao agencija specijalizovana za integrisane (marketing i PR) komunikacije, tržišno pozicioniranje, i na osnovu doprinosa koji je kroz svoj rad dala unapređenju struke odnose sa javnošću, što su potvrdila i brojna stručna priznanja u zemlji i inostranstvu.

Prva godina članstva biće obeležena prijemom direktorke Nataše Pavlović Bujas u Upravni odbor grupacije, što otvara mogućnosti za dalje napredovanje, ne samo agencije Blumen group kao nezavisnog partnera, već i naših klijenata.

Beograd, 11000 Radoja Domanovića 16 | office@blumengroup.rs