Ministarstvo zdravlja Republike Srbije

minz

prim. dr Periša Simonović,državni sekretar:

Ovim potvrđujemo da je Ministarstvo zdravlja Republike Srbije u saradnji sa agencijom ,,Blumen group”, a u okviru DILS projekta za pružanje unapređenih usluga na lokalnom nivou, pripremilo i realizovalo u periodu septembar –novembar 2013 javnu kampanju ,,Zdravo, kako ste?” povodom istraživanja zdravlja stanovništva 2013 na teritoriji Republike Srbije.

Agencija je bila angažovana na pripremi, planiranju i realizaciji sledećih segmenata kampanje:

  • Strategija i ključne poruke kampanje -istraživanje, kreiranje;
  • Vizuelni identitet kampanje – kreiranje i imlementacija osnovnih elemenata vizuelnog identiteta na sva predviđena sredstva komunikacije;
  • Dizajn predloga rešenja osnovnih elemenata vizelnog identiteta kampanje- slogan (ključna poruka), podslogan;
  • Oglasna kampanja u štampanim medijima -dizajn i priprema oglasa i plana oglašavanja u štampanima medijima;
  • Outdoor kampanja – dizajn i priprema za štampu bilborda, zakup;
  • Učešće u organizaciji press konferencija za predstavnike medija.

Beograd, 11000 Radoja Domanovića 16 | office@blumengroup.rs