POETAR PROFIT d.o.o. Beograd

poetar

Gordana Poetar, direktorka:

POETAR PROFIT je agencija sa dugogodišnjom tradicijom i iskustvom na polju finansijskih usluga i poslova računovodstva.

Sa agencijom ,,Blumen group“ sarađujemo od 2010. godine kao konsultantom u domenu komunikacija i izrade i primene marketing plana u cilju što boljeg pozicioniranja naše kompanije na tržištu i kod potencijalnih klijenata, kao i unapređenju pruženih usluga.

Zahvaljujući pomentoj saradnji agencija POETAR PROFIT danas posluje sa novim korporativnim identitetom i unapređenim kanalima komunikacije – web sajtom i prisustvom na društvenim mrežama, što nam omogućuje bolju i kontinuiranu komunikaciju sa sadašnjim klijentima, ali i širenje kruga saradnika, kao i novih klijenata.

Beograd, 11000 Radoja Domanovića 16 | office@blumengroup.rs