Eltec Petrol d.o.o. Beograd

eltec

Aleksandar Stanković, direktor:

Kompanija ELTEC PETROL d.o.o. godinama uspešno posluje na polju energetske efiasnosti, doprinoseći efikasnoj potrošnji energije i vode, kao i smanjivanju opterećivanja životne sredine.

U cilju daljeg povećanja vidljivosti u najširoj javnosti i unapređenja komunikacije sa najširom javnošću, naša kompanija otpočela je saradnju sa agencijom ,,Blumen group” na polju i internih i eksternih komunikacija, i time jačanje ugleda i reputacije, podrške poslovnim aktivnostima kompanije ELTEC PETROL i adekvatnog predstavljanja svim zainteresovanim javnostima, imajući u vidu opšti značaj unapređenja energetske efikasnosti i racionalne potrošnje.

Beograd, 11000 Radoja Domanovića 16 | office@blumengroup.rs