Udruženje za unapređivanje kliničkih ispitivanja Srbije ,,KLINIS“

klinis

Maja Čonkić, predsednik:

Ispred Udruženja ,,KLINIS“ potvrđujem da smo sa agencijom ,,Blumen group“ ostvarili saradnju u domenu savetodavnih usluga u odnosima sa javnošću iz oblasti zdravstvenog sektora.

Naša saradnja počela je još u pripremnoj fazi osnivanja udruženja, a sa ciljem što boljeg pozicioniranja društva i njegovih aktivnosti, što bolje komunikacije prema ciljnoj i najširoj javnosti o značaju kliničkih ispitivanja u današnjem svetu, a posebno o kompetencijama naših stručnjaka u ovoj oblasti, koje udruženje okuplja.

Agencija je svojim profesionalnim savetodavnim uslugama pomogla u osmišljavanju vizuelnog identiteta udruženja, osposobljavanju kanala komunikacije, odnosima sa medijima i najširom javnošću, kao i organizaciji ključnih događaja.

Beograd, 11000 Radoja Domanovića 16 | office@blumengroup.rs