INFOTEAM d.o.o. Beograd

infoteam

Nevena Vrkljan:

Kompanija INFOTEAM od 2009. godine sarađuje sa agencijom ,,Blumen group” kao savetnikom u oblasti odnosa sa javnošću, koja nam je svojom stručnošću i iskustvom pomogla da se repozicioniramo na tržištu i to definišući viziju, misiju naše komanije, kao i pristup i način komunikacije sa zaposlenima, klijentima i neposrednim okruženjem.

Smatramo da su konsultacije i predlozi agencije značajnoi doprineli, pre svega, da se kompanija INFOTEAM interno što bolje organizuje i unapredi odnose na relaciji menadžment – zaposleni i poveća zadovoljstvo zaposlenih, a time i bolje prezentuje kompanija spolja prema klijentima i saradnicima.

Beograd, 11000 Radoja Domanovića 16 | office@blumengroup.rs