Strateško komuniciranje

Ključna aktivnost u realizaciji svakog strateškog plana poslovanja je strateško komuniciranje. Ono se zasniva na:

  • kreiranju kanala i sredstava komunikacije prema potrebama korisnika proizvoda/ usluga, koji su u skladu sa interesima kompanije;
  • kreiranju i plasiranju jasnih i razumljivih poruka, kojima se vizija razvoja i akcioni plan čine prihvatljivim i motivišućim i internim i eksternim javnostima;
  • komuniciranju s razumevanjem i empatijom;
  • doslednoj i konzistentnoj komunikaciji koja je u skladu s celokupnim poslovanjem.

Očekivani rezultati konzistentnog i  kontinuiranog strateškog komuniciranja su:

  • kreiranje zajednice svesnih, odgovornih i lojalnih kupaca proizvoda/usluga;
  • kontinuitet u poslovanju;
  • fleksibilnost u prilagođavanju tržišnim promenama;
  • stabilan razvoj.