AMS Osiguranje a.d.o. Beograd

amsosiguranje

prof. dr Vučeta Mandić, generalni direktor:

Kompanija AMS Osiguranje a.d.o. već više od 15 godina uspešno posluje na tržištu osiguranja u Srbiji i jedna je od najstabilnijih osiguravajućih kuća na srpskom tržištu sa širokom mrežom prodajnih mesta i kvalitetnom i konkurentnom ponudom proizvoda osiguranja.

U cilju daljeg povećanja vidljivosti u najširoj javnosti i unapređenja komunikacije, AMS Osiguranje otpočelo je saradnju sa agencijom ,,Blumen group“ iz Beograda i rad na planiranju, kreiranju i implementaciji unapređene komunikacione strategije prema internoj i eksternoj javnosti na teritortiji Republike Srbije.

Kao rezultat saradnje, AMS Osiguranje unapredilo je svoje komunikacione kanale, koji su omogućili jasnu, usmerenu i standardizivanu komunikaciju sa sadašnjim i potencijalnim korisnicima usluga, zaposlenima i najširom javnošću.

Beograd, 11000 Radoja Domanovića 16 | office@blumengroup.rs