Omladinski kreativni centar Bela Palanka

okcbp

Dragan Jocić, koordinator:

Omladinski kreativni centar Bela Palanka sarađuje sa agencijom ,,Blumen group“ iz Beograda od 2011. godine, kao konsultantom i realizatorom u oblasti strateških komunikacija i pozicioniranja centra.

Agencija ,,Blumen group“ na čelu sa Natašom Pavlović Bujas kao ključnim konsultantom, na osnovu iskustva koje poseduje u domenu komunikacija, svojim profesionalnim pristupom doprinela je uspostavljanju i standardizaciji komunikacionih kanala sa eksternim javnostima, a u cilju što boljeg pozicioniranja Centra među ciljnom i najširom javnošću, a time i uspešnije realizacije njegovih aktivnosti.

Beograd, 11000 Radoja Domanovića 16 | office@blumengroup.rs