Republički zavod za statistiku Srbije

rzslogo

Sanja Aksentijević, rukovodilac grupe za informisanje i diseminaciju:

Sa velikim zadovoljstvom mogu da isteknem da smo sa agencijom ,,Blumen group” pripremili i uspešno realizovali dve javne informativne kampanje u periodu između 2011. i 2013. godine, i to:

  • Javnu kampanju ,,Popis je beleška za budućnost. Učestvuj u Popisu stanovništva 2011!”
  • Javnu kampanju ,,Svaki popis daje opis. Učestvuj i Popisu poljoprivrede 2012!”

Obe kampanje sprovedene su u cilju informisanja i edukovanja javnosoti o značaju oba popisa, kao i činjenici da podaci prikupljeni ovim putem neće biti zloupotrebljeni, već korišćeni u statističke svrhe.

Agencijski rad u koordinaciji sa sektorima i zaposlenima Republičkog zavoda za statistiku uključivao je:

  • pripremu, kreiranje i implementaciju celokupne komunikacione strategije pre, u toku i nakon završetka popisa;
  • pripremu i implementaciju interne komunikacione strategije među ključnim sektorima i zaposlenima u zavodu, uključujući i lokalne filijale;
  • pripremu i realizaciju eksterne komunikacije, svih promotivnih aktivnosti, celokupnog vizuelnog identiteta kampanje, kanala komunikacije;

Obe kampanje višestruko su nagrađivane kako u zemlji tako i u inostranstvu, od kojih posebno ističemo dvostruku nagradu od strane International Public Relations Association (IPRA): IPRA GOLDEN WORLD AWARD 2012 i IPRA GRAND PRIZE 2012 za javnu kampanju povodom popisa stanovnišva, kao i sertifikate dobijene od strane još dve ugledne međunarodne PR asocijacije – SABRE i European Excellence Awards – za kampanju popisa poljoprivrede.

Ne manje važne su i brojne nagrade dobijene u zemlji od strane Udruženja za tržišne komunikacije, Taboo magazina.

Ova priznanja potvrda su dobrih rezultata, između ostalog i dobrog odziva građana i shvatanja značaja popisa, što je i postignuto kroz kontinuiranu i plansku višemesečnu komunikaciju.