AKCIJA “MOŽEŠ TI, MOGU SVI!”

Akcija „Možeš ti, mogu svi!“  koju su pokrenuli DOBA fakultet za primenjene poslovne i društvene studije i Udrženje studenata sa hendikepom, uz podršku Unije poslodavaca Srbije, predstavljena je na konferenciji za medije u beogradskom Medija centru.

Ovom akcijom organizatori žele da skrenu pažnju najšire javnosti na teškoće sa kojima se suočavaju osobe sa hendikepom koje se odluče da nastave svoje školovanje. DOBA fakultet je, u nizu aktivnosti podrške inkluzivnom obrazovanju, raspisao konkurs za dodelu jedne pune stipendije osnovnih ili master studija osobi sa hendikepom.

Na probleme implementiranja inkluzije u visokoškolskom obrazovanju ukazao je Milan Janković, direktor Udruženja studenata sa hendikepom.

– Sistemska podrška osobama sa hendikepom, u prosveti, organizovana je do nivoa visokoškolskog obrazovanja, a onda smo prepušteni sami sebi. Na tržištu rada postoji deficit visokoobrazovanih osoba sa hendikepom – ocenio je Janković, dodajući da je bitan aspekat on-line studiranja mogućnost ravnopravnog sticanja profesionalnih kompetencija i da na taj način mogu da prevaziđu problem smanjene socijalne interakcije.

Jasna Dominko Baloh, direktorka i osnivač DOBA fakulteta, ukazala je na potrebu razvijanja svesti društva o značaju i vrednosti svakog pojedinca.

– Veliki deo naših studenata suočava se sa nekom vrstom ograničenja i mi se borimo sa njima i za njih. Na našem fakultetu studenti sa hendikepom nisu prepušteni sami sebi, ne susreću se sa svakodnevnim preprekama i mogu samostalno, od kuće da obavljaju sve svoje studentske obaveze – naglasila je Baloh, upućujući javni poziv drugim visokoškolskim ustanovama da se pridruže u naporima unapređivanja položaja i mogućnosti osoba sa hendikepom.

MIFO3238

Jasna Dominko Baloh, direktorka DOBA fakulteta

Milan Jaković

Milan Janković, direktor Udruženja studenata sa hendikepom

MIFO3280

Igor Raičević, iz Sekretarijata za obrazovanje i dečju zaštitu Grada Beograda

 

MIFO3278

Prof. dr Slavenko Grgurević, direktor Unije poslodavaca Srbije

MIFO3299

Milan Janković, Slavenko Grgurević, Igor Raičević, Jasna Baloh i Hristina Stojiljkovic