Druga biznis konferencija – TIL 2015

Til2014

Biznis konferencija „Transport i logistika Jugoistočne Evrope i Dunavskog regiona – TIL 2015” održaće se u četvrtak, 26. marta u beogradskom Sava Centru u Beogradu, pod pokroviteljstvom Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Republike Srbije.

Druga po redu TIL 2015 konferencija održaće se uz prisustvo svih relevantnih učesnika na tržištu. Ideja je da se na TIL2015 obezbede uslovi za nastavak započetih dijaloga, razmene ideja, znanja i iskustava, a u cilju pronalaženja optimalnih biznis solucija za održivi razvoj transportne i logističke infrastrukture, kao ključnih faktora ekonomskog napretka Jugoistočne Evrope i Dunavskog regiona.

U skladu sa EU strategijom biće predstavljeni projekti i inicijativa za dalji razvoj i unapređenje intermodalnih sistema, logističkih centara, zaštite životne sredine, bezbednosti u saobraćaju; akcenat e biti na modelima javno – privatnog partnerstva u transportnoj i logističkoj infrastrukturi, usaglašavanju zakonske regulative i carinskih propisa, aktivnostima strukovnih udruženja i lokalnih samouprava na unapredjenju mreže logističkih i distributivnih centara, slobodnih zona…

Konferencija TIL 2015 koncipirana je kroz tri celine:

I. Plenarni deo – Kongresna sala 1/0
U okviru Plenarnog dela TIL 2015 učesnici će imati priliku da dobiju

 • najnovije informacije u vezi aktuelnih planova razvoja transportne i logističke infrastrukture i

konstruktivne predloge za dalje unapređenje regionalnih transportnih mreža, intermodalnih sistema, logističkih centara, od kojih će Region kao celina imati dugoročne ekonomske benefite.   

II Okrugli sto– sale 3/1, 4/1

U cilju uspostavljanja intenzivnije i efikasnije poslovne saradnje, tematski okrugli sto će učesnicima omogućiti:

 • da svoje individualne prezentacije i inicijativu predstave užoj ciljnoj grupi,
 • priliku za konstruktivnu diskusiju, fokusiranu na konkretne teme

III B2B susreti – sala „Japanski salon“
U posebnom izdvojenom prostoru biće organizovano više od 150 B2B susreta, sa namerom da se učesnicima TIL 2015:

 • osigura kontakt sa ciljnom grupom i
 • obezbede stimulativni uslovi za konkretne dogovore između potencijalnih partnera

Na Konferenciji se očekuje prisustvo više od 400 učesnika, među kojima će biti visoki predstavnici relevantnih državnih institucija i strukovnih udruženja iz Jugoistočne Evrope i Dunavskog regiona, EU, Turske, Rusije, Kine…

Til2014a

 

Program i učesnike možete pogledati ovde…

PROGRAM KONFERENCIJE

TRANSPORT I LOGISTIKA JUGOSITOČNE EVROPE I DUNAVSKOG REGIONA

9.00 –   9.30   Registracija učesnika /Info pult Sava centar

9.30 – 10.00   Svečano otvaranje i uvodna reč /Kongresna sala 1/0 – prizemlje Sava centar

 • dr Zorana Mihajlović, ministarka Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Republike Srbije
 • dr Aleksandra Tomić, predsednica Odbora za privredui regionalni razvoj, Narodna Skupština Republike Srbije

10.00 – 11.00  Panel 1     

Potencijali održivog razvoja transportne i logističke infrastrukture JIE  i Dunavskog regiona

Moderator: Mirjana Trifunović, načelnica u Sektoru za železnice I intermodalni transport Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Republike Srbije

 • Miodrag Poledica, državni sekretar u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture RS, koordinator Prioritetne oblasti 1b EUSDR
 • Franc Žepič, sekretar u Ministarstvu infrastrukture Republike Slovenije, koordinator Prioritetne oblasti 1b EUSDR
 • Lode Verkinderen, Secretary General UETR – European Road Haulers Association
 • Dr Ivan Petrov, Chairman of FIATA’s Region Europe & Secretary General of CLECAT
 • Mate Gjorgjevski, v.d. direktora South East Europe Transport Observatory – SEETO
 • Amna Redzepagić-Čolić, Expert on Sustainable Growth, Regional Cooperation Council – Bosna i Hercegovina
 • Dan Cotenescu, General Manager  123cargo/Bursa Transport, Rumunija

11.00 – 11.15 Pauza za kafu

11.15 – 12.45 Panel 2           

Realno stanje, potencijal i perspektive u drumskom, železničkom i avio saobraćaju sa aspekta efikasnijeg i bržeg prometa roba i usluga

Moderator: Marijan Banelli, ing.traff, Hrvatska – Accredited lobbyist in the EU Parliament

 • Zoran Ilić, pomoćnik ministra za vazdušni saobraćaj u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Republike Srbije
 • Saša Vlaisavljević, v.d. generalnog direktora AD Aerodrom “Nikola Tesla” Beograd
 • Andrijana Cvetanović, rukovodilac razvoja Aerodroma “Konstantin Veliki” Niš
 • Dario Srdić, šef prihvata i otpreme na Aerodrom Banja Luka Republika Srpska
 • Nena Tomović, pomoćnik ministra za železnice i intermodalni transport u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture RS
 • Miroslav Stojčić, direktor “Železnice Srbije” AD
 • mr Dragan Stefanović, sekretar Udruženja saobraćaja i telekomunikacija Privredne komore Beograda
 • Milen Đokić, direktor Standard Logistic
 • dr.sc. Saša Šolman, voditelj Službe inspekcije cestovnog prometa, Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske
 • Đurđev Predrag, generalni sekretar Auto-moto saveza Srbije / AMSS
 • Dejan Tubić, direktor Holleman Transport
 • Mircea Bandean, Managing Director, Delamode Balkans
 • Dragan Simović, direktor Gebrüder Weiss
 • Miroslav Vrcelj, manager Opel Southeast Europe

12.45  – 14.00 Panel 3           

Perspektive vodnog transporta  JIE i Dunavskog regiona

Moderator: Andrija Radusinović, izvršni direktor AD “Kontejnerski terminal i generalni tereti”  Bar

 • Leposava Sojić, pomoćnik ministra za vodni saobraćaj i bezbednost plovidbe u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture RS
 • Vuk Perović, direktor Agencija za upravljanje lukama
 • Valeriu Nicolae Ionescu, General Manager Luka Constantza
 • Mitja Dujc, manager Luka Koper
 • Phillip Marsham i Alessandro Becce, CEO Adriatic Gate Container Terminal
 • Johan de Bot, President&Owner of Traba Logistics BV, Holandija
 • Gracian Necmeskal, CEO, T.P.G. Logistika, Koper
 • Antonio Stonean, Director of Agri Division Transport Trade Services S.A. (TTS SA), Rumunija
 • Dejan Papuga, Director, GrECo JLT RS

14.00 – 15.00 RučakRestoran „Sava“,  prizemlje Sava centar

15.00 – 16.30 Panel 4   

Napredna logistika i transport Jugoistočne Evrope i Dunavskog regiona

Moderator: Tatjana Ivanović, generalni sekretar Poslovnog udruženja „Međunarodni transport“

Učesnici:

 • dr Marijana Dukić Mijatović, šef Kancelarije za lokalni ekonomski razvojGrada Novog Sada
 • Zvonimir Čordašić, pomoćnik direktora Agencije za razvoj Vukovarsko-srijemske županije, Hrvatska
 • Nenad Zdravković, direktor prodaje i razvoja Milšped Grupa
 • Darko Babić, direktor DHL International Beograd
 • Miha Zupanc, izvršni direktor Uprave BTC d.d. Ljubljana
 • Tijana Karaklic, Supply & Demand Manager, Ball Packaging Europe ltd
 • Branislav Malagurski, direktor Slobodna zona Zrenjanin
 • Dragan Kostić, direktor Slobodne zone Pirot
 • Vukajlo Lainović, direktor Industrijski park Beograd
 • Veselin Milošević,pomoćnik direktora Uprave carina Republike Srbije
 • mr Željko Janjoš, direktor City Net Scientific Research Center Ltd
 • Srećko Atanasković, direktor E-Smart Systems

16.30  – 17.00   Kongresna sala 1/0 – prizemlje Sava centar

 • Promocija publikacije „TIL 2015“
 • Rezime i Završna reč
 • Svečana dodela nagrada „Brand Leader Award 2015“

17.00  – 18.00 Koktel Restoran „Sava“,  prizemlje Sava centar

11.30 – 16.00 B2B susreti – sala „Japanski salon“, galerija  Sava centar

15.00 – 16.30  Okrugli sto – sala 3/1, galerija  Sava centar

 

Beograd, 11000 Radoja Domanovića 16 | office@blumengroup.rs