Šta je dozvoljeno i šta nije dozvoljeno u marketinškoj problematici?

Konsolidovani marketinški kodeks Međunarodne trgovinske komore (MTK) pokrenut je na globalnom nivou. Nova zaštita za korisnike Interneta i detaljno razrađeni standardi za učesnike na tržištu koji obavljaju prodaju, naglašeni su u novoj verziji Kodeksa o globalnoj marketinškoj praksi.

Konsolidovani Kodeks MTK o oglašavanju i marketinškim komunikacijama predstavljen je juče i postao je dostupan na globalnom nivou. Kodeks predstavlja osnovu za nacionalne samo-regulatorne sisteme, kojima se prati marketinška praksa i obezbeđuje lak pristup potrošačima koji imaju reklamacije, kao i ponovno razmatranje problematike. Konsolidovani Kodeks MTK je prihvaćen kao zlatni standard za samoregulisanje.

Ovaj novi Kodeks je proširen i doseže globalne napore da se uspostave pravila koja pokrivaju prava potrošača i otvorenu poslovnu odgovornost. Njime je povećana zaštita dece na Internetu i postavljeni su parametri za sva oglašavanja koja su njima upućena, a uspostavlja se i zaštita privatnosti potrošača i njihovih ličnih podataka.

Kako bi ovaj Kodeks bio dostupan svima napravljen je websajt, http://www.codescentre.com/ koji je posvećen samo-regulaciji na svim nivoima – globalnom, regionalnom i nacionalnom. Njega će koristiti poslovni ljudi, donosioci propisa, tela za samo-regulaciju, akademski krugovi i potrošači. Cilj je da se izgradi poverenje u vezi sa samo-regulacijom time što će se postaviti visoki standardi za marketing.

Ovaj Kodeks postavlja pravila za ono što je dozvoljeno i što nije dozvoljeno u marketinškoj tematici i problematici, kao i opredeljenost poslovne zajednice u svim sektorima privrede i u svim regionima sveta da se odgovorno odnosi prema marketingu i oglašavanju. Kodeks je preveden na srpski jezik i biće prosleđen relevantnim državnim institucijama, oglašivačima, oglasnim agencijama i medijima. Srpski prevod Kodeksa biće postavljen na zvaničnom sajtu Međunarodne trgovinske komore, koji je posvećen ovom Kodeksu i samoregulaciji.

Izvor: http://www.codescentre.com/index.php/about-us

Leave a reply