PRIZMA IDENTITETA BRENDA – ŠTA JE TO?

Prizma identiteta brenda je poznati marketinški model, koji se naziva i Kapfererova prizma identiteta marke. To je heksagonalna prizma koja predstavlja povezanost šest ključnih elemenata koji čine identitet brenda.

Ona daje ogroman doprinos našem razumevanju uloge storytellinga u brendiranju i pruža neophodnu  pomoć preduzećima koja žele da ojačaju svoj brend, na načine koji dosledno odražavaju njihovo poreklo i osnovne vrednosti.

Pomoći ćemo vam da razumete svih 6 elemenata prizme i da ih primenite na svoj brend u celini.

 

Šta je Prizma identiteta Brenda?

Prizma identiteta brenda je koncept koji je 1986. godine razvio Jean-Noel Kapferer, profesor marketinške strategije, kako bi vizualizovao kako se brend izražava kroz određene aspekte. Kapferer je usavršio šest vitalnih karakteristika identiteta brenda i zaključio da je najbolji način za predstavljanje njhovog međusobnog delovanja kao celine –  poredak u oblik prizme.

Brend ima vrlo specifične karakteristike koje ga identifikuju izvan njegovog logotipa i drugih materijala za vizuelni dizajn. Prema Kapfereru, brendovi koji uspevaju da se savršeno usklade i izraze ove karakteristike su oni koji uspevaju da izgrade snažan i prepoznatljiv identitet brenda. Svrha prizme je da brendovi prepoznaju delove svog identiteta i “nateraju ih” da zajedno rade na prenošenju priče o brendu.

Da bi prizma identiteta brenda funkcionisala kao celina, morate početi sa njenim pojedinačnim delovima. Provešćemo vas kroz svaki aspekt prizme, a zatim vam pokazati kako da primenite ove gradivne blokove na svoj brend.

 

  1. Izgled

Izgled opisuje fizičke karakteristike vašeg brenda – to jest, sve što vaši kupci mogu vizuelno da vide o vama. Logo, ikonografija, paleta boja i prezentacija samog proizvoda spadaju u ovu kategoriju.

Svi vizuelni elementi zajedno treba da daju doslednu, atraktivnu sliku koja čini izgled jednog brenda.

 

  1. Ličnost

Ako je izgled lice vašeg brenda, ličnost je glas. Vaša ličnost brenda ne odnosi se samo na ono što govorite, već i na to kako to kažete, i nije ograničena na verbalnu komunikaciju.

Ličnost se ogleda u svemu – od izbora fonta do tona svake komunikacije. Ovo se ponekad opisuje kao „ljudske karakteristike“ brenda. Trebalo bi da odgovori na pitanje „ko ste vi?“ Da je neko sedeo u sobi sa vašim brendom, šta bi video, čuo i razgovarao s vama?

 

  1. Kultura

Kultura je priča o poreklu vašeg brenda. Gde je rođen vaš brend? Gde živi? Šta je sistem verovanja i vrednosti koje on pripisuje i zašto?

Kultura je aspekt novijih inovativnih kompanija o kojem se često raspravlja. To je način na koji jedna kompanija svakodnevno živi svoju izjavu o misiji, a dotiče se ljudi koji tamo rade, kao i kupaca koji komuniciraju sa proizvodom.

Osnovno pitanje koje treba postaviti da biste utvrdili kulturu vaše kompanije je: za šta živi moj brend? Kultura vašem cilju donosi više od proizvoda.

 

  1. Odnos

Odnos je angažovanje između brenda i potrošača.

Ovde se radi o nečemu većem od novčane transakcije: razmislite o tome kako vaš brend održava zdrav odnos sa svojim kupcima od početne interakcije do perioda nakon kupovine.

Zavisno od prirode vašeg brenda, dobar odnos može se kretati od angažovanja na društvenim mrežama do marljive pomoći u prodavnici. Na kraju, čvrsta veza je ono što ispunjava očekivanja kupaca i donosi vam lojalnost brendu.

Odnos naglašava besprekorno poznavanje, zadovoljavanje potreba kupaca i razvoj bez izolacije kupaca.

 

  1. Refleksija

Refleksija opisuje ko želite da bude vaš kupac. Koga biste idealno želeli da dosegnete? Specifičnost je ovde ključna.  Jednom kada se precizno odredite sa svojim idealnim kupcem, možete sa pouzdanjem usmeriti identitet svog brenda prema toj osobi prilikom razmatranja svih ostalih karakteristika prizme.

 

  1. Slika o sebi

Slika o sebi predstavlja način na koji kupci vizualizuju svoje idealno ja. Razumevanje ovoga omogućava brendovima da efikasnije zadovolje svoje kupce. Razmislite kako njihove kupovine i interakcije sa vama poboljšavaju njihov život.

Slika o sebi služi kao ambicija za brend i publiku. Potrošač želi da sebe vidi na idealan način, a vaš brend može da mu pomogne da postigne svoje ideale.