8 KORAKA ZA MARKETING VAŠEG POSLOVANJA

1. ISTRAŽITE TRŽIŠTE

Istraživanje tržišta je ključni deo razvoja vaše tržišne strategije. Ono je korisno radi prikupljanja informacija koje vam pružaju uvid u razmišljanje vaših kupaca, obrasce kupovine i lokaciju. Pored toga, istraživanje tržišta takođe vam može pomoći da napravite početnu prognozu prodaje, nadgledate tržišne trendove i pratite šta vaša konkurencija radi.

2. PROFILIŠITE SVOJE  CILJNE GRUPE

Pokušaj promocije proizvoda ili usluge svim potencijalnim korisnicima može biti skup i neefikasan. Grupisanje ili segmentiranje vaših potencijalnih kupaca na osnovu određenih karakteristika pomoći će vam da se efikasno i efektno pozicionirate.

Segmentacija se zasniva na faktorima kao što su:

 •  geografija – lokacija
 •  demografija – starost, pol, nivo obrazovanja, prihod, zanimanje
 •  ponašanje – lojalnost, stav, spremnost za kupovinu, stepen korišćenja
 •  način života -ličnost, lične vrednosti, društveno okruženje

Važno je da prepoznate već postojeće potrebe vaše ciljne grupe, ali i da procenite da li su i koliko potencijalni kupci spremni da plate za vaš proizvod/uslugu.

3. DEFINIŠITE SVOJU JEDINSTVENU PRODAJNU PONUDU (USP- unique selling proposition)

USP je jedinstveni razlog zbog kojeg kupci kupuju baš kod vas, a ne kod konkurenata – to je ono što vaše preduzeće izdvaja iz mase drugih. Važno je definisati šta je to što je kod vas drugačije i to jasnim porukama preneti potencijalnim kupcima.

Vaš USP možda nudi novu ili jedinstvenu ponudu ili pruža izuzetne usluge. Počnite da razvijate svoj USP tako što ćete odgovoriti na sledeća pitanja:

 •  Šta najviše volite u svojim proizvodima i uslugama?
 •  Koje posebne veštine ili znanja imate?
 •  Šta čini da kupci dolaze kod vas umesto kod konkurencije?
 •  Kakvu korist imaju vaši kupci kupovinom vaših proizvoda ili usluga?
 •  Koje aspekte uglavnom izdvajate kada svoje poslovanje opisujete strancima?

4. RAZVIJTE SVOJ POSLOVNI BREND

Svakom preduzeću, bez obzira na veličinu, verovatno će trebati brend. Brend je više od logotipa, boje ili slogana. Dobro definisan brend emocionalno se povezuje sa ciljanim kupcima i prenosi ko ste, za šta se zalažete i šta možete da isporučite.

5.IZABERITE MARKETINŠKE KANALE I ALATE

Iako ih ima mnogo, uzmite u obzir svoju ciljnu publiku kada odlučujete o načinu pozicioniranja na tržištu.

Osnovne opcije uključuju: poslovnu veb stranicu, društvene medije, blogove, brošure i flajere, direktne mejlove – newsletters, osmišljene i organizovane događaje itd.

6.POSTAVITE SVOJE CILJEVE I BUDŽET

Marketinški ciljevi pomoći će vam da definišete šta želite da postignete svojim marketinškim aktivnostima. Vaši ciljevi treba da budu tzv. SMART ciljevi: specifični, merljivi, dostižni, relevantni i vremenski zasnovani.

Takođe ćete morati da definišete budžet za svoje marketinške aktivnosti. Vaš marketinški budžet treba da sadrži osnovne elemente kao što su:

 •  izrada i održavanje veb stranica
 •  strategija optimizacije pretraživača
 •  brend dizajn i vizuelne komunikacije
 •  štampanje promotivnog materijala (vizitkarte, brošure, reklamne table, itd.)
 •  kreiranje sadržaja i komunikacije na društvenim mrežama
 •  plaćene kampanje/oglašavanje na društvenim mrežama, kao i u drugim online i offline komunikacijskim kanalima
 •  donacije i sponzorstva
 •  angažovanje profesionalnog osoblja za realizaciju marketinških aktivnosti (bilo organizovanjem internom tima u firmi, bilo angažovanjem agencije, a najefikasnije će biti kombinovanjem ova dva načina)

7.NEGUJTE SVOJE VERNE KUPCE

Vaši kupci su ključ vašeg uspeha, zato je važno da se brinete o njima i podstičete njihovu lojalnost. Pružanje izuzetne korisničke usluge odvaja vas od konkurencije i podstiče vaše kupce da vam se uvek vrate.

Strategije za izgradnju lojalnosti kod kupaca uključuju:

 •  redovnu komunikaciju sa kupcima putem društvenih medija, blogova ili e-vesti
 •  praćenje stepena zadovoljstva kupaca proizvodom/uslugom
 •  ispunjavanje datih obećanja kupcima
 •  pružanje pogodnosti koje premašuju početna očekivanja
 •  korišćenje povratnih informacija i žalbi kao priliku za poboljšanje proizvoda/usluga
 •  osluškivanje potreba kupaca
 •  obuku osoblja u prodajnim procesima i potpunim uslugama kada su kupci u pitanju.

8. NADGLEDAJTE I KORIGUJTE

Važno je redovno nadgledati svoje marketinške aktivnosti kako biste utvrdili da li postižu željeni rezultat, kao što je npr. povećana prodaja. U početku treba da pratite i korigujete svoj marketinški plan na svaka tri meseca, kako biste bili sigurni da vaše aktivnosti podržavaju vašu strategiju. Jednom kada se vaše poslovanje ustali, svoje marketinške planove možete revidirati i ređe, ili u situacijama kada predstavljate novi proizvod/uslugu, ako novi konkurent uđe na tržište ili ako se pojavi problem koji utiče na vašu industriju.

Mi smo specijalizovana agencija za komunikacijski menadžment, marketing i odnose s javnošću i našim klijentima – malim i velikim – pomažemo u uspostavljanju strateških ciljeva i njihovoj realizaciji u pozicioniranju na tržištu.

Za više informacija pišite nam na office@blumengroup.rs

Beograd, 11000 Radoja Domanovića 16 | office@blumengroup.rs