POTPISAN SPORAZUM SA PORTUGAL &WEST BALKANS CHAMBER OF COMMERCE

Srpska asocijacija menadžera (SAM) je u utorak 9. novembra potpisala protokol o saradnji sa novoosnovanom Privrednom komorom Portugal-Zapadni Balkan (PWBCC), čije će sedište biti u Beogradu. Protokol je potpisan u prostorijama Asocijacije i tom prilikom su organizovani susreti privrednika iz Portugala i članova SAM.

Više o aktivnostima SAM-a možete pogledati na adresi:

http://www.sam.org.rs/sr/actuelles/news/story/295/POTPISAN+SPORAZUM+SA+PORTUGAL+%26WEST+BALKANS+CHAMBER+OF+COMMERCE.html

Beograd, 11000 Radoja Domanovića 16 | office@blumengroup.rs