11. Konferencija Hrvatske udruge za odnose s javnošću

U Zagrebu je 28.10.2010. godine, održana jedanaesta po redu godišnja konferencija Hrvatske udruge za odnose s javnošću simbolično nazvana “PR: version 11.0”

Srž konferencije činile su dve teme: društveno odgovorno poslovanje i online pr – značaj društvenih mreža u komunikacijama današnjice.

Detalje programa, biografije predavača kao i foto zapise možete videti na http://www.huoj.hr/11.Konferencija-

Lične utiske sa nama su podelili učesnici konferencije

Miloš  Đajić  http://www.milosdjajic.com/2010/10/30/huoj-jos-jedna-prilika-za-ucenje-druzenje-i-povezivanje/?ref=nf

i

Dragana Đermanović http://www.draganadjermanovic.com/2010/11/01/huoj-11-konferencija-hrvatske-udruge-za-odnose-s-javnoscu/