Porodične firme treba da postanu stub srpske ekonomije

Dok u industrijskim razvijenim zemljama porodične firme čine 80% kompanija, u Srbiji je taj procenat tek 10%.
Stručnjaci smatraju da upravo porodične firme treba da postanu stub srpske ekonomije i zato treba raditi na razvoju njihovih strategija.
Šta ta podrška podrazumeva: olakšice kod prijema novih ljudi u firmu, poreske olakšice… I druge olakšice kako bi funkcionisanje domaće privrede išlo uzlaznom putanjom.

Beograd, 11000 Radoja Domanovića 16 | office@blumengroup.rs