MARKETING NA DRUŠTVENIM MREŽAMA VS TRADICIONALNI MARKETING?

Ovo pitanje je veoma često postavljano, kako u profesionalnoj javnosti tako i među kompanijama/brendovima koji imaju potrebu za razvijanjem pozicije na tržištu. Naravno, najbolje je kombinovoano i integrisano pristupiti strategiji i realizaciji, ALI…

Koren pitanja leži kako u razlikama u budžetima neophodnom za realizaciju, tako i u stepenu znanja i iskustva kojim raspolaže tim za realizaciju.

I tradicionalni marketing i marketing na društvenim mrežama imaju zajedničke ciljeve:

  • privlačenje kupaca i negovanje odnosa sa kupcima i
  • povećanje vidljivosti i svesti o brendu na tržištu.

Oba cilja u centar marketing strategije i realizacije stavljaju KUPCA/POTROŠAČA.

Pod tradicionalnim marketingom najčešće podrazumevamo obraćanje potrošačima putem bilborda, radija, televizije, štampanih izdanja novina i časopisa i slično. Sa druge strane, marketing na društvenim mrežama je jedan od kanala mrežnog marketinga koji se fokusira isključivo na potrošače – korisnike društvenih mreža.

 

Marketing na društvenim mrežama jeste dostupniji, ekonomičniji i brži način za promociju vaše usluge / brenda u poređenju sa skupljim, dugotrajnim i zahtevnijim procesom tradicionalnog marketinga. Stoga mala i srednja preduzeća, start-up-ovi i brendovi u povoju prednost daju i/ili  isključivo biraju društvene mreže kao kanal komunikacije sa kupcima. Ipak, ovde bismo vam skrenuli pažnju da – iako naizgled jednostavne za upotrebu – i društvene mreže zahtevaju promišljen i profesionalan pristup, znanje i iskustvo kako u kreiranju tkao i u sprovođenju kampanja na društvenim mrežama. A od pre par godina – i značajno veće budžete da bi vaše opruke zaista bile vidljive onim grupama potrošača koje ciljate u svojim kampanjama.

Koje su to prednosti marketinga na društvenim mrežama u odnosu na tradicionalni marketing?

MERLJIVOST REZULTATA

Rezultati svake marketinške aktivnosti su merljivi. Ipak, merljivost marketinških aktivnosti na društvenim mrežama moguće je skoro u realnom vremenu tokom kampanje – dostupni su vam mnogi podaci značajni za upravljanje kampanjom i brže i efikasnije prilagođavanje poruka korisnicima (možete brzo i precizno saznati koliko se puta klikne na vaše marketinške poruke, koje veb stranice se posete, koliko utisaka ste ostvarili ili koliko puta je vaš post podeljen).

S druge strane, nije brzo ni jednostavno proceniti koliko je ljudi videlo i čulo vaše TV i radio spotove ili pročitalo vaš oglas u štampanim medijima.

TARGETIRANJE (CILJANJE)

Pomoću ugrađenih alata za oglašavanje na društvenim mrežama, sa određenim karakteristikama ciljanja uključujući lokaciju, interesovanja, starosnu dob i još mnogo parametara koji se odnose na vašu poslovnu kategoriju, možete preciznije da ciljate potencijalne klijente na društvenim mrežama Uz novinske ili televizijske kampanje teško je ciljati ljude koji su istinski zainteresovani za vaše poslovanje i/ili vaš proizvod. U tom smislu, prednosti marketinga na društvenim mrežama su veće od tradicionalnog marketinga.

ISPRAVLJANJE GREŠAKA

Greške su moguće, pa i česte česte u realizaciji marketinške komunikacije ili poruka. Jednom objavljeni oglas u štampanim medijim  ne može se menjati nakon objavljivanja. Društveni mediji (mreže), međutim, omogućavaju korisnicima da odmah izvršavaju izmene i uređuju ih u slučaju bilo kakvih revizija sadržaja.

FEEDBACK

Kanali tradicionalnog marketinga najčešće su jednosmerni, tj. brend šalje poruku potrošaču, koji nema mogućnost da na nju odgovori direktno – stepen angažovanosti potrošača je stoga veoma nizak, pa se neretko dešava da svoje komentare i na takve aktivnosti brenda potrošači ostavljaju i dele na društvenim mrežama J

S druge strane, marketinška komunikacija na društvenim mrežama je višestruka – brend prema  potrošaču, potrošač prema brendu, potrošači međusobno… Mogućnost reakcije potrošača u realnom vremenu veoma je koristan brendu, ukoliko je opredeljen da čuje i odgovori na zahteve potrošača. Na društvenim mrežama odmah dobijate povratne informacije – to je jedina marketinška platforma koja vam omogućava da stupite u kontakt i direktno komunicirate sa svojim potrošačima. To se često dešava kroz komentare, razgovore, deljenja i promocije! Na mreži možete stvoriti moćnu zajednicu, nešto što u tradicionalnom marketingu nije lako i brzo ostvarivo.

Marketing na društvenim mrežama može dugoročno doneti velike koristi zbog svojih brojnih prednosti. Ipak, veoma je važno da sve svoje aktivnosti na društvenim mrežama održavate u skladu sa strateškim ciljem vašeg brenda, kompanije ili organizacije. Obavezno koristite ugrađene alate koje pruža svaka platforma za društvene medije da biste prilagodili strategiju sadržaja tako da ona najefektnije odražava vaše poruke i ono što vaša ciljana publika ceni.