KRIZA ĆE I U SRBIJI PROMENITI NAVIKE POTROŠAČA

U Republici Srbiji uvedeno je vanredno stanje 15.marta ove godine, povodom globalne pandemije uzrokovane virusom COVID-19. Mere i uredbe Vlade Republike Srbije u fokus su stavile zdravlje građana i zaštitu zdravstvenog sistema – samim tim je i svest o zdravlju pojedinca i javnom zdravlju dospela u prvi plan. Uvedene mere donele su novu organizaciju rada – rad od kuće u svakoj kompaniji u kojoj je to moguće, ali i prekid rada u mnogim proizvodnim pogonima, prodajnim i uslužnim objektima. Sasvim očekivano, građani su počeli da razmišljaju i  o drugim aspektima ove krize – ekonomskim pre svega.

Nezavisno istraživanje samofinansirano i sprovedeno u naučne svrhe od strane doc. dr Tatjane Mamula Nikolić i mr Mirjane Nećak daje odgovore na neka pitanja o stavovima građana Republike Srbije povodom pandemijske krize i reakcije države na nju :

  • 30,1% ispitanika smatra da će kriza na njihov porodični budžet uticati do godinu dana, a 23,4% veruje da će taj uticaj biti i duži od godinu dana – što znači da će 53,5% ispitanika sve odluke o kupovini i/ili potrošnji porodičnog budžeta donositi u svetlu očekivane ekonomske krize,
  • Samo 22,8% ispitanika veruje da kriza neće imati uticaj na njihov porodični budžet

 

Većina ispitanika među građanima Srbije – 71,7% veruje da nema opasnosti da ostanu bez posla, ali ekonomski oporavak srpske privrede vide ovako:

  • 49,3% ispitanika smatra da će srpskoj ekonomiji trebati 1-3 godine za oporavak,
  • 26,8% ispitanika smatra da će period oporavka svakako biti duži od jedne godine,
  • 52,6% ispitanika smatra da donate ekonomske mere nisu dovoljne da se sačuva nacionalna ekonomija.
  • Svega 8,3% ispitanika je zadovoljno donetim ekonomskim merama

 

Iz ovog kratkog pregleda istraživanja, možemo računati na trend veoma oprezne potrošnje, pa čak i smanjene potrošenje svih dobara i usluga koje nisu neophodne za život domaćinstva u narednih godinu dana, a potom i u naredne dve godine manje impulsivne kupovine i veće zahteve potrošača kada su u pitanju i kvalitet proizvoda i odnos brendova prema njima. Ovakva percepcija ekonomske situacije u zemlji biće izazov za kompanije na dva nivoa:

  • Biće neophodno kontinuirano i veće prisustvo brendova u javnosti i među samim kupcima,
  • Negovanje odnosa sa kupcima podrazumevaće inovativne i kreativne pristupe u komunikaciji zasnovane na identitetu i viziji kompanije, ali usmerene ka novim očekivanjima i potrebama kupaca.

 

Ipak – svaka kriza je i prilika. Ono što je primetno u rezultatima istraživanja je novi trend lokalizacije, koji se pojavljuje kroz izjave građana o potrebi fokusa države ka promociji nacionalnih proizvoda i jačanja svesti građana za kupovinom domaćih proizvoda. Građani prepozaju potrebu da kupovinom domaćih proizvoda pomognu opstanak i razvoj domaće privrede.

 

Kompletno istraživanje možete preuzeti ovde 

Beograd, 11000 Radoja Domanovića 16 | office@blumengroup.rs