Analiza – stavovi građana i reakcija države na epidemiju COVID-19