Jubilarni 30. broj turističkog informatora Hello, Serbia!

Početna ideja o elektronskom informatoru HELLO, SERBIA! rođena je u periodu avgust-septembar 2007. godine, kao odgovor na potrebe okruženja za kontinuiranim, detaljnijim i selektivnijim informisanjem o razvoju turizma i turističke privrede Srbije. Prvi broj informatora objavljen je u javnosti krajem februara 2009. godine, na Sajmu turizma u Beogradu. Prezentovan je na štandu Privredne komore Srbije (PKS) u saradnji sa PKS i Ministarstvom ekonomije i regionalnog razvoja.

Turizam je u svakoj privredi veoma moćan generator ukupnog privrednog razvoja jer svojim rastom podstiče i  razvoj drugih privrednih grana kao što su: saobraćaj, građevinarstvo, poljoprivreda i trgovina

Cilj turističkog informatora je umrežavanje i organizovana komunikacija – sa jedne strane institucija, organizacija i privrednih subjekata koji se, u okviru svojih aktivnosti, bave i promocijom i  popularizacijom domaćeg turizma, a sa druge strane potencijalnih konzumenata domaće turističke ponude. Cilj je stvaranje  pouzdane i stabilne komunikacione mreže, putem koje će se na najbolji mogući način prosleđivati sve informacije koje mogu biti od značaja  za razvoj i rast domaćeg turističkog tržišta.

Elektronski informator “Hello, Serbia!” besplatno se distribuira zainteresovanim primaocima i uvek je dostupan na sajtovima www.blumengroup.rs, www.merr.gov.rs,  i www.pks.rs.

Ovaj informator uvod je u lansiranje projekta HELLO, SERBIA! ONLINE! (www.helloserbia.com) koji uspešno razvijamo u saradnji sa Privrednom komorom Srbije – Udruženjem  za  turizam i ugostiteljstvo i Ministarstvom za ekonomiju i regionalni razvoj Republike Srbije.

Reč  je o višegodišnjem projektu. U javnost je lansiran najavom na Sajmu turizma 2009.godine, a postavljen je godinu dana kasnije – za Sajam turizma 2010. godine.

Njegov osnovni cilj je unapređenje domaće turističke privrede i širenje saradnje u regionu, kroz okupljanje inovativnih kompanija svih profila (od interesa za razvoj turističke privrede), ali i kroz promociju dobrih primera u javnosti i bližu saradnju sa institucijama i razvojnim fondovima u zemlji i inostranstvu.

Projekat je B2B (business to business) i B2G (business to government) profila, koncipiran tako da poveća vidljivost kompanija njihovih proizvoda, usluga i razvojnih potencijala u privrednoj javnosti, ali i omoguci efikasnije i efektivnije poslovanje međusobnim online povezivanjem.

Agencija Blumen group je za ovaj svoj autorski projekat dobila široku podršku od strane značajnih institucija i predstavnika privrednih subjekata. Podrška se ne crpi samo kroz intenzivnu saradnju sa Ministarstvom ekonomije i regionalnog razvoja i Privrednom komorom Srbije, već i kroz saradnju sa 17 Regionalnih privrednih komora u Srbiji, plasiranjem turističkih informacija putem njihovih kanala, kao i redistribucijom svih izdanja Hello, Serbia! informatora članovima komora.

Agencija Blumen group kroz projekat Hello, Serbia! ostaje otvorena za nove oblike saradnje, koji će voditi unapređenju domaće turističke privrede i turističke privrede u regionu.

Leave a reply

Beograd, 11000 Radoja Domanovića 16 | office@blumengroup.rs