Case Study: Mercedes-Benz primer blagovremene, odgovorne, saosećajne i profesionalne komunikacije sa kupcima tokom pandemijske krize

Tržišno pozicioniranje kompanija i brendova je kontinuiran proces, koji uključuje multidisciplinarna znanja, sveobuhvatne analize, odluke  i aktivnosti koje se sprovode na osnovu identiteta, poslovne strategije,situacije u okruženju i posvećenog praćenja i osluškivanja  potreba, želja i navika potrošača. Krizne situacije podrazumevaju i određeni set aktivnosti planiran i sproveden u odnosu na prirodu krize, uključujući i komunikacijske aktivnosti. Suština komunikacijskih aktivnosti u krizi bitno se ne menja, kada su u pitanju osnove komunikacije, ali se prilagođava novonastalim okolnostima i očekivanjima tržišta, najviše u delu transparentnosti delovanja i komuniciranja, empatije i odgovora na potrebe potrošača.

Pogledajte kako je to radio Mercedes-Benz tokom perioda aktivne pandemijske krize COVID-19 (mart/april 2020), proverite koje ste korake možda i vi mogli da preduzmete i šta biste mogli da korigujete u svojoj budućoj komunikaciji sa potrošačima.

Kompletnu brošuru pogledajte ovde

Beograd, 11000 Radoja Domanovića 16 | office@blumengroup.rs