Zašto je u preduzetništvu često važnije biti dobar menadžer nego dobar lider?

Kada guglamo definiciju menadžera, ona kaže da ta reč u literaturi ima više značenja, a kao glavna se javljaju četiri: predradnik, upravnik, preduzetnik i direktor. Menadžeri planiraju, organizuju, vode i kontrolišu. Njihovi primarni zadaci proizilaze iz procesa upravljanja, planiranja i donošenja odluka, organizovanja rada i poslovanja, zapošljavanja i vođenja ljudi i kontrole resursa. Menadžer postiže ciljeve angažujući druge da završe zadatke.

Sa druge strane, kada tražimo definiciju lidera, rezultati kažu da je lider neko koga ljudi slede i neko ko ima autoritet. Da bi ljudi prihvatili vođu, njegovo ili njeno vođstvo mora biti legitimno. Pošto ljudi slede vođu, lider može naterati ljude da rade zajedno na zajedničkom cilju. U stvarnom životu i u poslovnom kontekstu, teško je razlikovati lidera i menadžera, a neke od opšteprihvaćenih stavki u kojima se ogledaju njihove razlike navodimo i ovde.

Menadžeri su orijentisani ka ciljevima, održavaju ili pokušavaju da ostvare status quo, oponašaju svoje konkurente, izbegavaju da rizikuju, usavršavaju postojeće, dokazane veštine, fokusiraju se na ciljeve i zadatke, usmeravaju ljude da postignu cilj kompanije i imaju svoje zaposlene. Rezultati menadžmenta su merljivi, a upravljanje je kvantitativno. Za mikro, mala i srednja, pa čak i velika preduzeća i preduzetnike, upravo menadžerske veštine i dobri menadžeri ključni su za poslovanje i razvoj.

Evo i zašto:

Kao menadžeri, mi moramo da postavimo konkretnu strategiju zahvaljujući kojoj dolazimo do željenog cilja i da na tome bude naš glavni fokus. Do tog cilja dolazimo obavljajući zadatke iz strategije, uz pomoć zaposlenih unutar našeg tima. Ukoliko naša kompanija ima proizvod(e) ili usluge koje treba nekome da prodamo, naši rezultati zavise od direktne prodaje tog proizvoda ili usluge. Baš zato, naši rezultati moraju biti merljivi. Dakle ako je naš cilj da prodamo naš proizvod, potrebna nam je strategija uz pomoć koje ćemo to uraditi. Ta strategija sastoji se od više zadataka, a te zadatke obavljaju angažovani ljudi – svako iz svog sektora angažmana. Naša kompanija onoliko je uspešna koliko je proizvoda uspela da proda, i u tome meri uspeh našeg posla. Sve drugo je bonus, ali samo profit našu kompaniju može da drži održivom na duge staze.

Iako su lideri opisani kao ljudi koji imaju misije koje treba da ostvare, kao oni koji preuzimaju rizik, spremni da uče i lično rastu, grade odnose i obučavaju ljude da postanu bolja verzija sebe, to ih ne razlikuje od menadžera. Dobri menadžeri mogu i treba da budu i lideri. Razlika se ogleda u tome što su rezultati liderskog rukovođenja  nematerijalni, što npr. za preduzetnike i nije od velike koristi – pogotovo u prvim godinama poslovanja.

Preduzetništvo je način života, ne samo rada, menadžer je profesija, a lider je – vokacija.

Birajte pažljivo uloge u kojima ćete se naći.

Strateško planiranje, strateško komuniciranje, marketig plan, plan prodaje – pojmovi o kojima se mnogo govori i koji imaju težinu, ali ne moraju da imaju i obim. Važnije od preobimnog sadržaja strateških dokumenata jeste postavljanje ciljeva na način koji je razumljiv i prihvatljiv svima u kompaniji koji na njihovoj realizaciji treba da rade.  Radeći i sa menadžerima i sa timovima, pomažemo da strateški planovi i ciljevi budu ostvareni u najvećoj mogućoj meri.

Beograd, 11000 Radoja Domanovića 16 | office@blumengroup.rs