Worldcom PR Group sproveo istraživanje među evropskim novinarima o odnosu start-up kompanija i medija

Najveća svetska grupacija nezavisnih PR agencija, Worldcom PR Group, nedavno je sprovela anketu među evropskim novinarima na temu komunikacije sa start-up kompanijama.

O tome koliko su i da li informacije o uspešnim start-up kompanijama zatupljene u medijima i koji segment njihovog poslovanja je za novinare i najširu javnost najzanimljiviji, odgovore je dalo preko 50 novinara iz 13 evropskih zemalja.

Čak 60% novinara, većinom sa područja centralne i zapadne Evrope, generalno smatra da lokalno start-up kompanije nisu u dovoljnoj meri razvijene, pa time ne privlače ni medijsku pažnju u dovoljnoj meri.

Oni, pak, uspešni primeri start –up kompanija, našli su svoje mesto u medijima, a za novinare je najinteresantniji segment njihovog poslovanja način na koji su uspeli i lično iskustvo, lična priča samog osnivača o tome kako je sve počelo.

Najčešći izvor informacija za novinare predstavljaju društvene mreže, blogovi, ali ne manje važni su i umrežavanje, lični kontakti, tradicionalni mediji, B2B susreti.

Zanimljiv je i podatak da same start-up kompanije  još uvek nisu sklone da angažuju profesionalnu PR agenciju u cilju unapređenja komunikacije, poboljšanja vidljivosti i pozicioniranja na tržištu.

Izvor: Probako Komunikacio, partnerska agencija Worldcom PR Group iz Budimpešte, sprovela je u ime grupacije istraživanje

 Q7_1Q9