U susret novoj društvenoj ulozi kompanija i preduzetnika

Nedavno je odrzana međunarodna digitalna konferencija na temu kako poslodavci, privatni sektor i njihova udruženja, u saradnji sa Ujedinjenim nacijama, mogu kvalitetnije sarađivati na implemetaciji Agenda 2030 i prevazilaženju krize izazvane virusom COVID19. Konferencija je održana u organizaciji Međunarodne organizacije poslodavaca – International Organisation of Employers (IOE) i podršku Međunarodne organizacije rada – International Labour Organization (ILO)

 

Beograd i Srbiju na ovoj konferenciji predstavljale su Francoise Jacob, stalna koordinatorka United Nations – Serbia i Nataša Pavlović – Bujas, kao predstavnica Unije poslodavaca Srbije.

 

Društveno odgovorna preduzeća godinama unazad preuzimaju sve značajniju društvenu ulogu, koja prevazilazi ustaljene okvire poslovanja. poslovnih rezultata i uspeha. Uspešnost kompanija danas se meri i brigom o zaposlenima, aktivnostima na polju zaštite životne sredine, unapređenja lokalnog okruženja i celovitim doprinosom zajednici, koje veoma često realizuju u saradnji sa organizacijama civilnog društva.

 

Kako tu saradnju unaprediti, intenzivirati i usmeriti na efikasnije ostvarenje ciljeva #Agenda2030 – bila je osnovna tema ove konferencije, u kojoj su učestvovali UN stalni koordinatori i predstavnici nacionalnih organizacija poslodavaca.

 

Čini se da je privatni sektor nadrastao svoju nekadašnju ulogu: doprinos zajednici – i da je spreman da aktivno učestvuje u kreiranju politika i legislative u cilju bržeg napretka društva, iskorenjivanja siromaštva, zaštite životne sredine i drugih ciljeva definisanih Agendom 2030.