TESLA – DECI NA DAR

Klijent: Vlada Republike Srbije – Odbor za proslavu jubileja: 150 godina od rođenja Nikole Tesle

Autorski projekat agencije Blumen group
“Tesla – deci na dar”, edukativni i entertainment projekti za decu, kreirani povodom obeležavanja 150 godina od rođenja Nikole Tesle

Period dešavanja: 2005 – 2006. godine

Opis projekta
Blumen group je osmislio i realizovao ovaj projekat s motivacijom da na edukativan, zanimljiv i moderan način, kroz razne vidove komunikacije, deci približe život i rad Nikole Tesle. Osnovni cilj projekta je upoznavanje osnovaca s prostora cele Republike Srbije s životom i radom Nikole Tesle. Projekti su koncipirani tako da deci približe i osnovne kulturne institucije i forme – pozorište i muzej, ali i korišćenje naprednih tehnologija: kompjutere, internet…

U periodu april-juni 2006. godine, za svega dva meseca, kroz sve segmente našeg projekta prošlo je više od 13.500 dece sa teritorije cele Republike Srbije!

Projekti su svoj život nastavili u sklopu strategije korporativne društvene odgovornosti JP Elektroprivreda Srbije i drugih preduzeća koja čine srpsku elektroprivredu.

Elementi projekta
Koncept, realizacija, produkcija i organizacija:

  1. “Tesla – Bajka o elektricitetu” – turneje pozorišne predstave za decu;
  2. “Tesla – Deci na dar” – organizovane i osmišljene posete Muzeju Nikole Tesle u Beogradu. Muzej su u ovom periodu organizovano posećivala deca iz cele Srbije;
  3. “Tesla – Dečiji svet energije” – multimedijalni CD za decu;
  4. “Tesla – Gospodar munja” – ilustrovana brošura o životu Nikole Tesle.

Pozorišna predstava za decu: “Tesla – Bajka o elektricitetu”


Organizovane posete Muzeju Nikole Tesle: “Tesla – Deci na dar”


Multimedijalni CD: “Tesla – Dečiji svet energije”


Ilustrovana brošura o životu Nikole Tesle: “Tesla – Gospodar munja”

Beograd, 11000 Radoja Domanovića 16 | office@blumengroup.rs