Posts Tagged "region"

Žensko preduzetništvo kao razvojna šansa Srbije i regiona

Žensko preduzetništvo kao razvojna šansa Srbije i regiona

  • 26th May 2016

“Žensko preduzetništvo je velika razvojna šansa Srbije. Važno je da žene koje se ne plaše da sebi i drugima stvaraju radna mesta budu solidarne i udružene” – jednoglasan je zaključak panela “Regionalna saradnja – umrežavanje i internacionalizacija”, održanog u okviru regionalne konferencije kojom je Privredna komora Beograda obeležila Godinu preduzetništva. “Preduzetništvo…

read more →

Beograd, 11000 Radoja Domanovića 16 | office@blumengroup.rs