Put od identiteta do imidža organizacije – Nataša Pavlović Bujas

U utorak, 17. maja u okviru predmeta bachelor programa Organiziranje i menadžment za studente održano je online gostujuće predavanje Nataše Pavlović Bujas, direktorke agencije Blumen group, na temu “Put od identiteta do imidža organizacije – upravljanje ugledom i reputacijom”.

Nataša Pavlović Bujas, osnivač i direktor agencije Blumen group

Rođena je 9. septembra 1968. godine u Valjevu. Osnovne akademske kvalifikacije stekla je na Hemijskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, posle čega je magistarske studije nastavila kako iz oblasti analitičke biohemije, tako i iz oblasti menadžmenta na Fakultetu za ekonomiju i inženjerski menadžment pri Privrednoj akademiji u Novom Sadu.
Profesionalnu karijeru započela je devedesetih godina kao asistent i magistrant Hemijskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, kao i lična interesovanja i percepcija okruženja, presudno su uticali na odluku da napravi značajan zaokret u karijeri i narednih deceniju i po posveti razvoju ličnih menadžerskih osobina, veštinama komunikacije i procesima kreativnog upravljanja i stvaranja.
U dve decenije dugoj profesionalnoj karijeri značajne rezultate postigla je i baveći se unapređenjem i promovisanjem kulturnih institucija i manifestacija u Srbiji. Dugogodišnje iskustvo u oblasti menadžmenta u kulturi i kreativnih industrija, stekla je i kreiranjem i rukovođenjem promotivnim kampanjama i odnosima s javnošću naših najznačajnih manifestacija – BITEF, BEMUS, Dani Beograda…,

Nataša Pavlović Bujas je kreator brojnih projekata za jačanje inovativnosti i kreativnosti malih preduzeća.

Danas, osim funkcije direktorke agencije za strateško planiranje i komuniciranje Blumen group, Nataša Pavlović Bujas obavlja i funkciju predsednice kulturnog fonda “ZRAK”, kao i predsednice Podrgrupacija agencija za odnose s javnošću u okviru Privredne komore Srbije (GATK). Član je Upravnog odbora Društva Srbije za odnose s javnošću, Srpske asocijacije menadžera, (SAM), Udruženja poslovnih žena Srbije, Udruženja E-razvoj, Udruženja ekonomskih propagandista Srbije i drugih profesionalnih asocijacija.

Izvor: http://www.doba.rs/vesti&aiid=1064

Leave a reply