ZELENA BLAGA SRBIJE

Autorski projekat agencije Blumen group

„ZELENA BLAGA SRBIJE”

Period dešavanja: 2005 – 2008. godine

Opis projekta
Elektroprivreda Srbije je jedan od najvećih zagađivača životne sredine, ali je istovremeno i kompanija koja na ovim prostorima najviše ulaže u održivi razvoj, održivo poslovanje i napore da se sačuva ekološki povoljno okruženje. Zbog toga smo u saradnji sa Sektorom za odnose s javnošću JP Elektroprivreda Srbije, kao i sa istim sektorima u još dvanaest kompanija koje čine elektroprivredu Srbije, kreirali strateški i proaktivan pristup društveno odgovornom poslovanju, koje je postalo otvoreni poligon za unapređenje suživota svih članova društvene zajednice – i kompanija i pojedinaca.

Projekti koje smo u saradnji sa Elektroprivredom Srbije realizovali primarno su imali za cilj edukaciju dece osnovnoškolskog uzrasta- budućih potrošača električne energije, o principima energetske efikasnosti, o štednji, o ekonomičnom trošenju resursa, o očuvanju sopstvenog okruženja i ukupne životne sredine. S druge strane, realizacija projekata je umnogome doprinela kreiranju dodatne vrednosti u korporativnom imidžu EPS-a kao i jačanju komunikacija i razvijanju odnosa između institucija i privrednih društava u sastavu srpske elektroprivrede.

Elementi projekta
Kreiranje koncepta, kreativa, produkcija, realizacija i organizacija:

1.      Pozorišna predstava „Planeta Zemlja i dr Vreme” koju je samo u periodu septembar – decembar 2007. godine videlo preko 5.000 učenika, a u toku ukupnog trajanja projekta više od 15.000 učenika;

2.      „Zelenije jeftinije“ edukativna nagradna igra za vreme koje je 80.000 ljudi direktno i indirektno upoznato sa merama štednje i razlozima za štednju;

3.      Brošure „Moj prvi ekološki rečnik” i „Zelena blaga Srbije” imale su za cilj da deci približi osnovne pojmove iz oblasti zaštite životne sredine i upoznaju ih s Nacionalnim parkovima, rezervatima i pećinama Srbije;

4.      TV serijal „Zelena patrola”.

Edukativna akcija „Zelenije jeftinije“

Akcija  ZELENIJE JEFTINIJE  zamišljena je  i realizovana kao edukativna nagradna igra  sa sledećim  ciljevima :

– da deci približi  načine kako da  racionalno koriste električnu energiju,
– da deci predstavimo značaj smanjenja potrošnje energije
– da deci objasnimo vezu između racionalne potrošnje električne energije i zaštite  životne sredine.

Pozorišna predstava „Planeta Zemlja i dr Vreme”

Pozorišna predstava za decu koja za cilj ima da edukuje, zabavi i podstakne decu na akciju. U osnovi je interaktivna i podrazumeva direktan kontakt i učestvovanje dece u samoj priči.

Brošura „Moj prvi ekološki rečnik”

Brošura: “Zelena blaga Srbije”

TV serijal „Zelena patrola”
Svaka od šest epizoda serijala odpočinje u tzv. “ŠTABU PATROLE”, gde se akteri serijala sastaju i diskutuju o raznim ekološkim problemima. Njima stižu pisma, mailovi ili telefonski pozivi iz unutrašnjosti Srbije i patrola po pozivu putuje na teren da bi proverila kakva je situacija na licu mesta.

Beograd, 11000 Radoja Domanovića 16 | office@blumengroup.rs