Održana konstitutivna sednica Izvršnog odbora Unija poslodavaca Srbije

Održana konstitutivna sednica Izvršnog odbora Unija poslodavaca Srbije(UPS), prva sednica u ovoj godini.
Podsećamo – Unija poslodavaca Srbije je krovna i reprezentativna organizacija poslodavaca na teritoriji Srbije koju čine preduzetnici, mala i srednja preduzeća, veliki privredni sistemi, udruženja poslodavaca na lokalnom i granskom nivou, osnovana sa ciljem da se stara o interesima poslodavaca i da kroz najbolju pravnu i drugu praksu unapređuje privredni i društveni ambijent.
Postoji više od 20 godina i zastupa više od 140 hiljada članova.
Glas UPS predstavlja glas poslodavaca u telima kao što su Socijalno-ekonomski savet Republike Srbije, ali i Upravni i Nadzorni odbori mnogh naših relevantnih institucija, a UPS je aktivan i u međunardonoj saradnji kroz članstvo u Businesseurope i tesnu saradnju sa Međunarodnom organizacijom rada International Labour Organization i mnogim drugim evropskim institucijama.
Kroz članstvo i aktivan rad direktorke Blumen group, Natasa Pavlovic Bujas u Predsedništvu i Izvršnom odboru Unije, nastojimo da naš doprinos uređenijem i prosperitetnijem društvu i privrednom okruženju bude konkretan i relevantan u oblastima u kojima i sami delujemo.
Više informacija možete pročitati na linku: www.poslodavci.rs

Beograd, 11000 Radoja Domanovića 16 | office@blumengroup.rs