Naše novine, 01.04.2013. -Nagrade za najoriginalnije srpske reklame – Snaga kreativnosti 2013