Kako da kreirate reklamni layout koji će odjeknuti?

Kreiranje efikasnog rešenja reklamne poruke, koje brzo odgovara na pitanja Ko, Šta, Kada, Gde, Zašto i Na koji način, predstavlja poseban izazov. Moraju se koristiti snažne slike da bi se posmatrači uveli u kompoziciju, dok dobro napisani slogani pojačavaju dejstvo slike i mame na dalje čitanje. Što je još važnije, efikasne reklame trebalo bi da uspostave jasnu hijerarhiju informacija. Da bi smo vam pomogli da steknete jasniji uvid u sadržinu uspešnog i efikasnog reklamiranja vaših proizvoda i usluga, pripremili smo vam sažet prikaz komponenti koje bi uspešan reklamni layout trebalo da sadrži.

 

  1. Snažne slike ili grafike

Upečatljiva fotografija ili ilustracija čini da se reklama izdvoji od okolne konkurencije. Korišćenje praznog prostora takođe može imati isti efekat, u zavisnosti od materijala koji ga okružuje.

  1. Naslov

Obraćanje emocijama ili intelektu publike putem dobro sastavljenog i konceptualnog naslova doprineće efikasnijoj reklami.

  1. Tekst reklame

Prateći tekst trebalo bi da bude sažet i direktan i posmatraču mora biti predstavljena jasna hijerarhija informacija.

  1. Poziv na akciju

Šta želite da posmatrač uradi – da pozove? Poseti web-stranicu? Da biste inspirisali čitaoca na akciju, važno je najpre uspostaviti njegovu interakciju sa delom.

  1. Kontakt informacije

Bez obzira na to koliko je pametno ili dobro dizajnirana, ako reklama posmatraču ne daje podatke o načinu na koji se on može obratiti kompaniji za dalje informacije, ona neće privući nove mušterije.

  1. Logo

Logo klijenta uvek bi trebalo da se nalazi na promocijama ili u reklamama, jer on identifikuje kompaniju ili organizaciju i uspostavlja doslednost vizuelnih komunikacija.

 

Uspešan i efikasan reklamni layout, dakle,  kombinuje govor, pisani jezik i slike u porukama koje su estetski zadovoljavajuće, ostvaruju vezu sa publikom na intelektualnim i emotivnim nivoima i obezbeđuju joj relevantne informacije. Dobro odrađen grafički dizajn defimiše, informiše, uči, tumači, pa čak i ubeđuje posmatrače da nešto urade. Važno je da pošiljalac i primalac poruke komuniciraju istim vizuelnim jezikom – zbog toga se dizajner javlja u ulozi tumača i prevodioca poruke.

Da bi došlo do efikasne vizuelne komunikacije, moraju postojati pošiljalac poruke, obično klijent, i primalac, kao što je ciljna publika. Važno je uspešno dekodirati vizuelne poruke tako što prebacujemo potrebe pošiljaoca u slike i sadržaj sa kojim će se primalac lako povezati.

Ako želite profesionalno da promovišete svoje usluge i/ili proizvode, kontaktirajte nas na: office@blumengroup.rs

Beograd, 11000 Radoja Domanovića 16 | office@blumengroup.rs