ESG PRINCIPI POSLOVANJA

Mi čvrsto verujemo da su ESG principi osnov opstanka i razvoja kako globalnih kompanija tako i malih i srednjih preduzeća i to već duže od decenije dokazujemo i implementacijom u sopstveno poslovanje – od inoviranja i reinoviranja poslovanja u skladu sa dolazećim trendovima, etabliranja hibridnog rada i rada na daljinu, kontinuiranog ulaganja u ljude, ljudske resurse, životnu sredinu i sopstvene projekte širenja svesti o značaju ESG pristupa za kompaniju i zajednicu.

Društvena odgovornost počinje odgovornošću svakog pojedinca, a za preuzimanje odgovornosti potrebni su informisanost, razumevanje, prihvatanje i postupanje u interesu mikro zajednica i globalne zajednice.

Saradnjom – kroz edukaciju, trening timova i razvoj interne komunikacije, pružamo podršku mikro, malim i srednjim preduzećima, ali i organizacijama civilnog društva, kompanijama i institucijama da efikasnije postižu rezultate i u ovom dobu neizvesnosti, velikih promena i rastućih socijalnih i drugih razlika.

Beograd, 11000 Radoja Domanovića 16 | office@blumengroup.rs