DOBRO DOŠLI U BUDUĆNOST!

DA LI JE UOPŠTE MUDRO GOVORITI O BUDUĆNOSTI?

Sve je u znaku veštačke inteligencije. To svakodnevno čujemo i čitamo. Ali – šta to zapravo znači? Da li smo spremni – kao menadžeri, komunikatori, lideri? Da li imamo kapacitet za svakodnevne promene i ubrzani razvoj veštačke inteligencije i tehnologije?

Šta nas čeka?

UBRZANJE UBRZANJA

Prema procenama koje je kompanija McKinsey objavila pre deset godina, očekivano je da primena obrade prirodnog jezika počne od 2027. godine – a ona je uveliko otpočela već u 2023. godini! Uveliko su već u upotrebi i kreativne platforme (Midjourney npr.) čija je aktuelnost očekivana tek od 2030. godine!

Budite spremni na iznenađenja – očigledno nam ona tek dolaze.  

MENADŽMENT SUPROTNOSTI

Veštačka inteligencija će značajno povećati produktivnost i kreirati nove poslovne procese i nova radna mesta. Automatizacija upotrebom veštačke inteligencije samo u Srbiji može uticati na ukidanje i do 70.000 radnih mesta, dok će – sa druge strane – efikasnije raditi i do 400.000 zaposlenih, ukoliko se edukuju u skladu sa ovim tehnološkim napretkom. Edukacija će sigurno biti jedan od ključnih zahteva menadžmenta.

Ove suprotnosti – i u Srbiji i u svetu – više ugrožavaju radna mesta na kojima rade žene. Ako imamo u vidu da su žene i manje sklone digitalnom opismenjavanju – jasno je da se suočavamo sa novim vidom rodne neravnopravnosti.

Motivacija zaposlenih za dodatne edukacije, zaustavljanje daljeg rasta rodne neravnopravnosti – i uopšte – bavljenje ljudima biće još veći izazov za menadžere i lidere.

NOVA NADA

Kada govorimo o veštačkoj inteligenciji, zapravo govorimo o prednostima u efikasnosti koje nam štede resurse: vreme, energiju, novac.

Ali šta da radimo sa tim ušteđenim resursima?

Više vremena koje sada imamo uz korišćenje veštačke inteligencije, ali i naš holistički pristup poslu, trebalo bi da obezbede da se fokusiramo na duboko razumevanje ljudskih potreba i ljudskog ponašanja. I da kreiramo aktivnosti, komunikaciju i ambijent koji će inspirisati druge za promene – za bolji svet, svet stvaranja. Ajnštajn je jednom rekao da svako stvorenje na planeti ostavlja tragove svog postojanja, samo su ljudi u stanju da ostave tragove svog stvaranja.

Stoga će ključna reč biti – EMOCIJA. Uprkos upotrebi reči „inteligencija“ u pojmu „veštačka  inteligencija“ – na kraju krajeva, to su mašine, računari, softveri koji obrađuju podatke i algoritmi koji još uvek rade bez ikakvih ljudskih emocija.

Beograd, 11000 Radoja Domanovića 16 | office@blumengroup.rs