Da unapredite svoj posao na svoj način – konkurs za bespovratna sredstva!

Nacionalna agencija za regionalni razvoj (NARR) raspisala je Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava po Projektu podrške razvoju konkrentnosti godini mikro, malih i srednjih preduzeća, preduzetnika i zadruga u 2015. godini, kao i Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava po Projektu podrške ženskom preuzetništvu u 2015. godini.

Kao agencija čiji je tim među sertifikovanim konsultantima NARR, pozivamo sve zainteresovana preduzeća da u partnerstvu sa nama konkurišu i iskoristite mogućnost da unaprede svoje poslovanje, budu prepoznatljiviji i konkurentniji na tržištu.

Oblasti u kojima možemo sarađivati u okviru pomenutih projekata obuhvataju :
• poboljšanje postojećih i razvoj novih proizvoda/usluga;
• testiranje novih proizvoda;
• novi dizajn proizvoda i ambalaže;
• elektronsku prezentaciju preduzeća i
• edukaciju menadžmenta i zaposlenih kroz specijalizovane obuke.

Rok za konkurisanje je 19. avgust 2015. godine.

Agencija Blumen group na raspolaganju je za sva dodatna pitanja i konsultacije oko pripreme konkursne dokumentacije, definisanja vrste i obima saradnje i očekivanih rezultata u okviru projekta.

 Da unapredite svoj posao na svoj nacin- konkurs za bespovratna sredstva