Da li su i koliko domaća MSP spremna za uvođenje promena u poslovanje?

jjjjU nedavnoj izjavi za Jutarnji program RTS1, na temu nastupa domaćih preduzeća na drugim tržištima, Nataša Pavlović Bujas, istakla je da prva pripremna faza podrazumeva, pre svega, svest da na drugim tržištima postoje druga pravila koja je potrebno usvojiti i prilagoditi im se. Sledeći korak za nastup MSP na drugim tržištima jeste da svoje proizvode i kompaniju učine prepoznatljivim i konkurentnim.

Na koji način i kakva su iskustva pojedinih domaćih preduzeća možete pogledati na našoj You Tube stranici/ BlumenG.

Beograd, 11000 Radoja Domanovića 16 | office@blumengroup.rs