Clutterbuck u Beogradu: Svi volimo talente!

Konferencija “Talent Management” u organizaciji Carmen Pavić, održana je u Beogradu 14. i 15. juna, ugostivši međunarodnu coaching zvezdu Davida Clutterbuck-a, kao i brojne domaće stručnjake u oblasti HR-a.

David Clutterbuck2

Everybody needs a mentor!

“Svakome je potreban mentor. Sve studije pokazuju da je u napredovanju u karijeri važno imati podršku osobe koja je već prošla i savladala sve ono za šta se Vi tek pripremate. Takođe, važno je da kompanije stvaraju okruženje u kojem talenti mogu da se razvijaju u sopstvenom pravcu, a ne u pravcu koji im je nametnut odozgo. Ne zaboravite, talent menadžment kao oblik ulaganja u ljude a samim tim i u organizaciju, predstavlja – bez obzira na troškove – najisplativiji vid ulaganja u budućnost“, ocenio je Clutterbuck.

Panel

Round table: How coaching and mentoring culture can support talent management aspirations?

Nataša Pavlović Bujas

Nataša Pavlović Bujas

David Clutterbuck3

David Clutterbuck on talent management

Gošća konferencije u ulozi paneliste na temu “Kako kultura mentorstva može pomoći mladim talentima” bila je direktorka i vlasnica agencije “Blumen group” Nataša Pavlović Bujas, koja je podsetila da su zahvaljujući svesti o sopstvenoj produktivnosti i samopouzdanju kojim raspolažu, talenti najaktivniji pojedinci na tržištu rada koji nemaju strah od promene poslodavaca. „Činjenica je da svaka uspešna kompanija danas ima programe namenjene razvoju i čuvanju talenata. Samo razvojem ljudskih resursa umnožavaju se i razvojni potencijali kompanije“, zaključila je Pavlović Bujas.

David Clutterbuck1

Prof. David Clutterbuck

Carmen Majetić

Carmen Majetić Pavić