BITEF

Klijent: BITEF (Beogradski internacionalni teatarski festival)

Period saradnje: od 2002. do 2006. godine

Vrsta saradnje

Naša saradnja sa direkcijom BITEF-a i Bitef teatrom, kao organizatorom Festivala počela je 2002. godine, koncipiranjem i realizacijom promotivne kampanje 36.BITEF-a i u kontinuitetu trajala do 2006. godine. Uspešna saradnja, međusobno razumevanje i poverenje, učinilo je naš rad višestruko produktivnim, pa je BITEF dobio i novu publiku, a mladi ljudi postali i više nego zainteresovani posetioci glavnog programa Festivala i pratećih programa: Bitef na filmu, Seminar o scenskom dizajnu, Bitef polifonija i dr. Osim što je ugled BITEF-a potvrđen u inostranstvu, ovaj Festival i u domaćoj javnosti postavlja standarde u organizaciji i komunikaciji.

Elementi saradnje

Naš rad na BITEF-u podrazumevao je postavljanje idejnog koncepta promotivne kampanje u odnosu na temu Festivala, koju je svake godine osmišljavao umetnički direktor Jovan Ćirilov. Osim idejnog koncepta, naše su obaveze bile su i: osmišljavanje vizuelnog identiteta, realizacija grafičke, video i audio produkcije, medija planiranje i realizacija medija plana kroz ugovaranje medijskih sponzorstava, organizacija i rad press centra, odnosi sa javnošću u najširem smislu i u svim segmentima javnosti uključujući i protokolarne aktivnosti i dr. Posebno značajna je naša saradnja sa prijateljima i donatorima festivala, čija je pomoć dragocena, a zbog čega smo za svakog od njih planirali i realizovali promotivne akcije u toku trajanja Festivala.

Plakat/ bilbord / spot / 36. BITEF-a


Plakat/ bilbord / spot / 37. BITEF-a


Plakat / bilbord / spot / 38. BITEF-a


Katalog / korice/ 38. BITEF-a

Katalog /strane – impresum/ 38. BITEF-a

Mapa dešavanja/spolja/ 38. BITEF-a

Mapa dešavanja/unutra/ 38. BITEF-a

Program/spoljna strana/ 38. BITEF-a

Program /unutrašnja strana/ 38. BITEF-a

Plakat za otvaranje /ispred Ateljea 212/ 38. BITEF-a

Konferencija za novinare i Susreti sa stvaraocima, 38. BITEF

Beograd, 11000 Radoja Domanovića 16 | office@blumengroup.rs