BELGRADE THE OPEN CITY

Autorski Projekat Agencije Blumen Group u saradnji sa Udruženjem “Licej” iz Beograda

PROJEKAT: “Belgrade the open city”

PERIOD SPROVOĐENJA PROJEKTA: mart – novembar 2011. god.

Opis projekta: Pripremljeno je ekskluzivno izdanje monografije o Beogradu, „Belgrade, the open city“, autorke Dragane Božinović, a u prevodu na engleski jezik Timotija Džona Bajforda, legendarnog autora serija Neven, Poletarac. Monografija je pripremljena u saradnji sa Udruženjem Licej i uz podršku nekoliko ambasadora.

Reč je o delu koje osim visoke umetničke i književne vrednosti, sаdrži i korisne informаcije koje zаnimаju strаne posetioce: opis turističkih atrakcija, sveobuhvatni imenik sa adresama i telefonima, ali i informacije za dobro raspoloženje.

Elementi projekta: Kreiranje idejnog koncepta, kreiranje vizuelnog identiteta, definisanje strategije komuniciranja off i online, odnosi sa medijima, institucijama, organizacijama, pojedincima, kulturnim centrima, privrednim subjektima…

Prezentacija monografije „Belgrade, the open city“

Beograd, 11000 Radoja Domanovića 16 | office@blumengroup.rs