Kako radimo sa klijentima?

Svako  poslovanje i svaka kompanija ima svoje specifičnosti. Zbog toga mi imamo sveobuhvatan pristup pri čemu želimo što bolje da upoznamo vaše polje delovanja. Ne rešavamo problem pre nego ga raščlanimo, analiziramo i ponovo sagledamo. Za to je potrebno dodatno vreme i bliska saradnja sa menadžmentom, ali rezultati su postojani. Ipak, metodologija je zajednička u svakom pristupu i sastoji se od sledećih koraka:
Postavljanje projekta

1.    Ostvarivanje kontakta i međusobno upoznavanje, preliminarno istraživanje tržišta i dodatno intervjuisanje odgovornih osoba unutar vaše kompanije.
2.    Naš prvi zajednički sastanak je u prisustvu ključnih saradnika naše i vaše kompanije. Tokom ovog sastanka definišemo ciljeve saradnje, način realizacije i merenja ostvarenih ciljeva i utvrđujemo vrednosti koju saradnja ima za vašu i našu kompaniju. U ovoj fazi postižemo obostrano, načelno,  razumevanje i konceptualnu saglasnost, a što je još važnije – ovo je početak uspostavljanja međusobnog poverenja.
3.    Mi pišemo predlog projekta. Ova faza podrazumeva naš predlog metodologije rada, predstavljanje i usvajanje mogućih modela nastupa na tržištu, definisanje uslova cena, rokova i odgovornosti.
4.    Zajedno pravimo detaljno istraživanje i analizu procesa rada, proizvoda i tržišta. U ovoj fazi vi ste takođe aktivni učesnik čije je znanje i iskustvo sa tržišta od neprocenjivog značaja.
5.    Mi osmišljavamo projekat sa detaljima vaše interne i eksterne komunikacije. Prezentaciju postignutih rezultata radimo na unapred dogovoreni način. Dobijeni pokazatelji ukazuju na moguće i poželjne pravce daljeg delovanja, radi ostvarivanja cilja koji ste zadali na našem prvom sastanku.
Realizacija projekta
Stojimo vam na raspolaganju u procesu dalje implementacije dobijenih rezultata, kako sa našim stalnim timom saradnika, tako i sa mrežom drugih agencija, specijalizovanih u raznim oblastima.

Beograd, 11000 Radoja Domanovića 16 | office@blumengroup.rs