Imposter sindrom i prepreke koje nas drže u mestu: Nataša Pavlović Bujas nakon Beograda predavanje na temu Imposter sindroma održala i u Loznici

Već 22 godine, mart je mesec u kom se održava manifestacija “Svet žena” u Loznici, u organizaciji Centra za kulturu Loznica i uz podršku Turističke orgnaizacije Loznica. Udruženje poslovnih žena “Kreativna vizija”, nastalo pod pokroviteljstvom Udruženja poslovnih žena Srbije, u okviru manifestacije “Svet žena” organizuje “Susret preduzetnica” čiji je deo bila i nedavna konferencija.

Susretu preduzetnica – tačnije predavanju Nataše Pavlović Bujas na temu “Imposter sindrom: kako nesvesno sabotiramo same sebe”- prisustvovalo je više desetina žena, svih generacija i raznorodnih oblasti rada – od preduzetnica i menadžerki, do dama zaposlenih u javnoj upravi i institucijama, što je dodatno važno za sinergijsko delovanje na napredak okruženja.

Iza kulisa pričaonice o imposter sindromu i preprekama koje nas drže u mestu, fokus je bio i na ključnim aspektima marketinga, vidljivosti rada i rezultata i modelima povezivanja i umrežavanja radi ostvarivanja zajedničkih interesa.

Počev od uvoda u predavanje, gde je Nataša pričala o svom iskustvu u Americi i prepoznavanju Imposter sindroma kao važne teme, bilo je primetno zanimanje velikog broja učesnica. Mnoge su se “pronašle” u datim primerima tokom predavanja i podelile svoja iskustva, kao i probleme sa kojima se suočavaju na svom razvojnom putu, ličnom i profesionalnom.

U atmosferi podrške, otvoreno se govorilo o blokadi pred kamerama, o pritisku da se bude najbolja, o prevelikom forsiranju sebe i drugih, o “ja mogu (moram) sve sama”, o perfekcionizmu i svim izazovima na koje nailazimo kada želimo da budemo uspešne. One koje su neke od izazova prepoznale i sa njima se uspešno izborile, podeile su konkretne savete kako se postaviti u određenoj situaciji, kao i dale ohrabrenje da delimo, ne samo uspehe, već i probleme – ne mora se kroz sve proći sam.

Razgovor je otvorio i zagrebao po površini mnoge druge teme kojima ćemo se tek baviti.

Nataša Pavlović Bujas

Snežana Peric

Ljiljana Matković

Tog Loznice

Vital voices

Exchange our world

Photo: stalexphotography

Beograd, 11000 Radoja Domanovića 16 | office@blumengroup.rs